PeHa ICT Services - Alg Voorwaarden

Op al onze overeenkomsten/ offertes zijn de Algemene Voorwaarden van de Federatie van Nederlandse Brancheverenigingen voor Informatietechnologie (FENIT) van toepassing, zoals deze op 3 juni 2003 onder no. 60/2003 gedeponeerd zijn bij de Griffie van de arrondissementsrechtbank te Den Haag, waarvan voor deze offerte de betrekkelijke bepalingen hierin zijn opgenomen. 

Download hier de toepasselijke Algemene Fenit Voorwaarden.